Akumulátory AGM

U akumulátorů vyráběných technologií AGM Absorbed Glass Mat je celý elektrolyt vázaný v separátorech ze skelných vláken s vysokou pórovitostí, které se nacházejí mezi destičkami. Akumulátory vyráběné technologií AGM mají nižší vnitřní odpor, což znamená vyšší napětí na svorkách a delší provozní dobu, zejména při vybíjení velkým proudem.

Akumulátory AGM se výborně osvědčují v napájecích zdrojích UPS, napájecích systémech pro telekomunikace, základnových stanicích GSM, mobilních a přenosných zařízeních, poplašných a protipožárních systémech, v systémech nouzového osvětlení, stejně jako v registračních pokladnách a tiskárnách.

POUŽITÍ

  • Serverovny
  • Základnové stanice GSM
  • Poplašné systémy
  • Systémy OZE (Obnovitelné zdroje energie)