Akumulátory VRLA

Akumulátory VRLA – valve regulated lead acid –  sú bezobslužné a nepriepustné. Sú vybavené ventilmi, ktoré umožňujú automatické vypustenie nadmerného plynu vzniknutého počas preťaženia. Nepriepustná konštrukcia krytu zabezpečí bezpečnú prevádzku a znižuje riziko popálenia sa kyselinou sírovou.

Využívanie procesu rekombinácie plynov eliminuje potrebu doplnenia elektrolytu a zároveň tým minimalizuje počet pravidelných prehliadok.

Akumulátory VRLA sú vyrobené v dvoch technológiách – AGM – s elektrolytom absolvovaným v separátore zo skleneného vlákna a v gélovej technológií, kde je elektrolyt uväznený vo forme gélu. Jeho projektovaná životnosť sa – pri udržiavacom režime pohybuje od niekoľko až po niekoľko-násť rokov, má zároveň vysoký počet cyklov pri cyklickej prevádzke, ako aj nízky vnútorný odpor a vysoký výkon.

Akumulátory VRLA nachádzajú široké uplatnenie v systémoch núdzového napájania, poplašných a protipožiarnych inštaláciách, telekomunikačných staniciach a telefonických centrálach,  zdravotníckych zariadeniach, ako aj v systémoch využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, invalidných vozíkoch, mobilných zariadeniach, a tiež na lodiach a jachtách.

Akumulátory podľa použitia
wykres_zastosowanie_ACUMAX_sk
Akumulátory podľa životnosti
wykres_żywotność_ACUMAX_sk
Akumulátory podľa kapacity
wykres_pojemność_ACUMAX_sk

POUŽITIA

  • Serverovne
  • Základňové stanice GSM
  • Poplašné systémy
  • Systému OZE (Obnoviteľné zdroje energie)