Akumulátory AGM

V akumulátoroch vyrobených v technológií AGM Absorbed Glass Mat je celý elektrolyt absorbovaný v separátoroch zo skleneného vlákna s veľkou pórovitosťou, ktoré sa nachádzajú medzi doskami. Akumulátory vyrobené v technológií AGM majú nižší vnútorný odpor, čo znamená vyššie napätie na svorkách a dlhší pracovný čas, predovšetkým pri vybití vysokým prúdom.

Akumulátory AGM sa ideálne hodia do napájacích zdrojov UPS, telekomunikačných staníc, základňových staníc GSM, mobilných a prenosných zariadení, poplašných a protipožiarnych systémov, do systémov núdzového osvetlenia, ako aj vo fiškálnych pokladníc a tlačiarní.

POUŽITIA

  • Serverovne
  • Základňové stanice GSM
  • Poplašné systémy
  • Systému OZE (Obnoviteľné zdroje energie)