Gélové akumulátory

Akumulátory vyrobené v gélovej technológií majú elektrolyt uväznený vo forme gélu. Sú odolné voči hlbokým vybitiam, vibráciám a otrasom. Veľmi dobre odvádzajú teplo,  ktoré sa vytvára pri prietoku prúdu a vďaka tejto vlastnosti sú ideálne na vonkajšie použitie, kde sú časté vysoké teplotné výkyvy.  Sú optimálnym riešením v mobilných a prenosných aplikáciách, ako aj v systémoch využívajúcich energiu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov.

POUŽITIA

  • Serverovne
  • Základňové stanice GSM
  • Poplašné systémy
  • Systému OZE (Obnoviteľné zdroje energie)