Akumulátory VRLA

Akumulátory VRLA – valve regulated lead acid – bezúdržbové a hermetické, jsou vybaveny ventily, které umožňují automatické odvádění nadbytku plynů vznikajících při přebití. Hermetická konstrukce schránky zajišťuje bezpečný provoz a snižuje riziko poleptání kyselinou sírovou.

Využití procesu rekombinace plynu vylučuje nutnost doplňování elektrolytu a tím pádem snižuje počet požadovaných pravidelných technických prohlídek.

Akumulátory VRLA se vyrábějí na bázi dvou technologií – AGM – s elektrolytem nasáklým v separátorech ze skelných vláken a gelové, kde je elektrolyt vázaný v podobě gelu. Vyznačují se projektovanou životností, která při dobíjecím provozu činí od několika až do cca 15 let, vysokým počtem cyklů v cyklickém provozu a také nízkým vnitřním odporem a vysokou účinností.

Akumulátory VRLA nacházejí široké uplatnění v systémech nouzového napájení, v poplašných a protipožárních instalacích, v napájecích systémech pro telekomunikace a telefonních ústřednách, lékařských přístrojích, v různých systémech využívajících obnovitelné zdroje energie, v invalidních vozících, mobilních zařízeních, a také na lodích a jachtách.

Akumulátory podle použití
wykres_zastosowanie_ACUMAX_cz
Akumulátory podle životnosti
wykres_żywotność_ACUMAX_cz
Akumulátory podle kapacity
wykres_pojemność_ACUMAX_cz

POUŽITÍ

  • Serverovny
  • Základnové stanice GSM
  • Poplašné systémy
  • Systémy OZE (Obnovitelné zdroje energie)